Centre acreditat per

el Departament de Sanitat

de la Generalitat de Catalunya